Fundusze Europejskie - Działania 1.3 Poddziałanie 1.3.1

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „VIKKING KTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych pasywnych okien w technologii Real Wood w firmie P.W. Vikking KTS.”  w ramach działania 1.3 Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Cele projektu:

Celem projektu  jest wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji innowacyjnych okien Real Wood (RW) produkowanych z pasywnych profili PVC posiadających imitację usłojenia drewna wykonaną w strukturze 3D.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu firma stworzy unikalne w skali światowej rozwiązanie, umożliwiające uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku, co wpłynie na pozyskanie szerokiego grona odbiorców.

Wartość projektu:   6 366 416.95 zł

Wkład Funduszy Europejskich:   3 472 280.00 zł

 

Fundusze Europejskie - Działania 1.4

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi Priorytetowej I
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

 

 

Tytuł projektu:

Audyt i strategia wzornicza wsparciem w innowacyjnym rozwoju firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Vikking KTS sp. z o.o.”

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa „VIKKING KTS” sp z o.o. poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa. 

Oczekiwane efekty projektu:

Zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem, wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa oraz wzrost sprzedaży oferowanych produktów. Wnioskodawca planuje wdrożyć działania poaudytowe zgodnie z zaleceniami zawartymi w powstałej dzięki realizacji projektu strategii wzorniczej. 

Wartość projektu: 97 170,00 PLN

Wkład EFRR: 67 150,00 PLN